Aanmelden en afmelden bij Voetbalvereniging DSV Sint Anthonis

Aanmelden

 • Aanmelden gebeurt altijd d.m.v. volledig ingevuld Aanmeldingsformulier Sportvereniging D.S.V. St.Anthonis te downloaden via DSV site
 • Inclusief ondertekening machtiging
 • Inleveren van pasfoto vanaf 10 Jaar
 • Inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort
 • Inleveren bij secretariaat D. Vloet Bosweg 5 Sint Anthonis
   
Afmelden
 • Afmelden gebeurt altijd d.m.v. volledig ingevuld Afmeldformulier Sportvereniging D.S.V. St. Anthonis" te downloaden via DSV site
 • Afmelden binnen 1 week na laatste competitie wedstrijd (of eerder), dit n.l. i.v.m. nieuwe teamindeling volgende seizoen, en administratiekosten
 • Na 1 juni afmelden wordt €50,= borg niet terug gestort
 • Afmelden tijdens seizoen tot 1 Januari helft contributie(wasgeld)
 • Afmelden na 1 Januari volledige contributie (wasgeld)
 • Inleveren bij secretariaat D. Vloet Bosweg 5 Sint Anthonis
 • Check vindt plaats ivm behalen puntensysteem / vrijwilligersbijdrage
 • Eigendommen van DSV (o.a. Tas, kleding, sleutels) inleveren bij de kledingcommissie
 • Indien akkoord dan wordt € 50,= teruggestort
 • Indien niet akkoord dan wordt er niet teruggestort vanwege boete.\
   
Rustend lid
 • Indien je stopt met voetbal kun je, je via het afmeldformulier laten registeren als rustend lid van DSV.
Bestuur DSV Versie April 2013