Aanmelden en afmelden bij Voetbalvereniging DSV Sint Anthonis

Aanmelden

 • Aanmelden gebeurt altijd d.m.v. volledig ingevuld Aanmeldingsformulier Sportvereniging D.S.V. St.Anthonis te downloaden via DSV site
 • Inclusief ondertekening machtiging
 • Inleveren van pasfoto vanaf 10 Jaar
 • Inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort
 • Inleveren bij secretariaat D. Vloet Bosweg 5 Sint Anthonis
   
Afmelden
 • Afmelden kun je doen via de afmeldpagina op 'Mijn DSV'. Problemen met inloggen? Neem dan contact op met ledenadministratie@svdsv.nl
 • Afmelden binnen 1 week na laatste competitie wedstrijd (of eerder), dit n.l. i.v.m. nieuwe teamindeling volgende seizoen, en administratiekosten
 • Na 1 juni afmelden wordt €50,= borg niet terug gestort
 • Afmelden tijdens seizoen tot 1 januari helft contributie (wasgeld)
 • Afmelden na 1 januari volledige contributie (wasgeld)
 • Inleveren bij secretariaat D. Vloet Bosweg 5 Sint Anthonis
 • Check vindt plaats ivm behalen puntensysteem / vrijwilligersbijdrage
 • Eigendommen van DSV (o.a. tas, kleding, sleutels) inleveren bij de kledingcommissie
 • Indien akkoord dan wordt € 50,= teruggestort
 • Indien niet akkoord dan wordt er niet teruggestort vanwege boete.
   
Rustend lid Bestuur DSV Versie April 2013