Aanmelden en afmelden bij Voetbalvereniging DSV Sint Anthonis

Aanmelden

 • Aanmelden gebeurt altijd d.m.v. volledig ingevuld aanmeldformulier Sportvereniging D.S.V.  St.Anthonis  te downloaden via DSV-site
 • Inclusief ondertekening machtiging
 • Inleveren bij secretariaat Dianne Vloet, Bosweg 5, Sint Anthonis of per e-mail; dvloet@home.nl 
 • Na het aanmelden wordt € 50, = borg in rekening gebracht i.v.m. behalen puntensysteem/vrijwilligersbijdrage en het terugbrengen van DSV eigendommen.

Afmelden
 • Afmelden kun je doen via de afmeldpagina op 'Mijn DSV'. Problemen met inloggen? Neem dan contact op met webmaster@svdsv.nl  of vul dit formulier in
 • Afmelden voor 1 mei dit i.v.m. nieuwe teamindeling volgende seizoen en administratiekosten
 • Na 1 mei afmelden wordt € 50, = borg niet teruggestort
 • Afmelden tijdens seizoen tot 1 januari helft contributie (wasgeld)
 • Afmelden na 1 januari volledige contributie (wasgeld)
 • Inleveren bij secretariaat Dianne Vloet, Bosweg 5, Sint Anthonis of per e-mail; dvloet@home.nl  
 • Check vindt plaats i.v.m. behalen puntensysteem/vrijwilligersbijdrage
 • Eigendommen van DSV (o.a. tas, kleding, sleutels) inleveren bij de kledingcommissie
 • Indien akkoord dan wordt € 50, = teruggestort
 • Indien niet akkoord dan wordt er niet teruggestort vanwege boete.
   
Rustend lid Bestuur DSV Versie 11 oktober 2020