Algemene info

KLEDING:
Algemeen
Om een goede organisatie omtrent het omkleden, het gebruik en het inleveren van wedstrijdtenues, sporttassen en trainingspakken te realiseren zijn deze spelregels gemaakt om voor de leden van DSV duidelijkheid te scheppen hoe om te gaan met deze eigendommen.


Aanvang van seizoen
Voor aanvang van het seizoen wordt aan elk team een sponsor gekoppeld door de sponsorcommissie. Voor aanvang van de presentatiedag krijgt elk team het wedstrijd tenue uitgereikt.
 
Wedstrijd tenues
DSV stelt een wedstrijd tenue beschikbaar dat het gehele seizoen aan een team gekoppeld is. Het team (leiders, trainer en spelers) is zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van het tenue. Wedstrijd tenues worden het gehele jaar door het team in bezit gehouden en de leiders zullen het gehele jaar hier verantwoordelijk voor zijn. Dit betekent dat deze personen zorgen voor het compleet houden en wassen van de tenues.
 
Sporttassen
Sporttassen zullen persoonlijk worden uitgereikt aan de spelers. Deze tas mag alleen tijdens DSV activiteiten gebruikt worden. Hiermee wordt bedoeld: een wedstrijd  of training van DSV. Het is niet de bedoeling dat de sporttassen voor privé activiteiten gebruikt worden.
 
Trainingspakken
DSV stelt voor enkele teams trainingspakken beschikbaar die het gehele seizoen aan een team gekoppeld zijn. Deze trainingspakken zullen persoonlijk worden uitgereikt aan de spelers. De trainingspakken mogen alleen tijdens wedstrijden van DSV gebruikt worden. Het is niet de bedoeling dat de pakken voor privé activiteiten gebruikt worden!

Einde competitie(seizoen)
Aan het einde van het seizoen worden de wedstrijdtenues, sporttassen en trainingspakken per team verzameld door de leider en ingeleverd bij DSV. DSV beoordeelt de staat van de eigendommen en zorgt voor een nieuwe verdeling van de spullen in het nieuwe seizoen.
 
Schoenen:
Tijdens de wedstrijden en trainingen op het veld dient men voetbalschoenen te dragen.
In gym- en sportzalen draagt men schone gymschoenen.
 
VERZORGING:
 
Het bestuur van DSV vindt het belangrijk dat elk lid op een gezonde en verantwoorde manier zijn sport kan beoefenen. Er is een verzorgingsplan en DSV faciliteert op het sportpark in materialen en in een verzorgings- en revalidatieruimte (kleedkamer nummer 11). Daarnaast is Marco Brisko als ervaren verzorger en hersteltrainer verbonden aan DSV. Naast de behandelingen en de hersteltrainingen draagt hij ook zorg voor de preventieve werkzaamheden in onze vereniging en heeft hij een informerende, adviserende, signalerende en verwijzende functie naar trainers en het bestuur toe. Verder wordt de medische staf van DSV aangevuld door een samenwerking  met praktijken voor fysiotherapie “Korsten” of “Theunissen, na doorverwijzing van Marco . Met deze praktijken zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Aanwezigheid en bereikbaarheid Marco Brisko

Dinsdagen  19.00-21.45 uur Selectie 1-2-JO<19 (overige leden enkel op afspraak)
Donderdagen  19.00-21.45 uur Selectie 1-2-JO<19 (overige leden enkel op afspraak)
Maandagen 18.15-18.45 uur  Inloopgelegenheid jeugdpupillen
Zondagen    Wedstrijdbegeleiding Selectie 1

Verder worden er met spelers rechtstreeks afspraken gemaakt voor eventuele afwijkende momenten.

Marco is te bereiken via 06-45756717 of via marco.brisko@gmail.com

*Jeugdpupillen
Nieuw voor het seizoen 2019/2020 is de inloopmogelijkheid voor jeugdpupillen op maandagavond. Het criterium om gebruik te kunnen maken van deze inloopmogelijkheid is dat de jeugdpupil daadwerkelijk door klachten wordt geremd tijdens of na sportbeoefening. Voor overige zaken verwijzen wij graag direct door naar de eerder genoemde praktijken voor fysiotherapie. In Nederland zijn alle kinderen tot 18 jaar via de ziektekostenverzekering volledig verzekerd voor fysiotherapie.
We lijken het nog wel eens te vergeten, maar groeien vraagt veel energie, kinderen krijgen nog wel eens een dip, die enkel en alleen te wijten is aan de groei. Groeien gebeurt niet constant, maar kent stilstaande fases en zogenaamde groeispurten. Vooral tijdens deze spurten kan het zijn dat het kind zoveel energie gebruikt, dat het fysiek rendement beduidend minder is. Groeipijnen kunnen dan ook op ieder ogenblik beginnen. Onwetendheid en gebrek aan vakkundige begeleiding zijn in vele gevallen basisoorzaak van overbelasting tijdens de groeiperiode, de trainer moet hier op in spelen. Kinderen zijn over het algemeen goed trainbaar, allerlei bewegingspatronen kunnen op zeer jonge leeftijd worden bijgebracht. Vooral coördinatietraining en techniektraining in spelvorm (hoofddoel is coördinatie, bewegingsgevoel en spelplezier). Wel moet bij de training rekening worden gehouden met de groei en de ontwikkeling van het kind, vooral het passieve bewegingsapparaat (het kapsel en de ligamenten) is de beperkende factor bij het sporten. Hierin speelt de belastbaarheid van een kind een zeer grote rol. Trainers zijn daarom ook van harte welkom tijdens deze inloopmogelijkheid!  

ROOK- en ALCOHOLBELEID KANTINE: 
Met ingang van 1 juli 2008 is er een wettelijk verbod om te roken in kantines van sportclubs.
Er wordt dan ook aan iedereen gevraagd om hieraan gehoor te geven.
In de kantine van D.S.V. wordt aan spelers en bezoekers beneden de 18 jaar geen alcohol geschonken. Op zaterdag wordt er na einde wedstrijd JO19 ( 16:15 uur ) alcohol geschonken, voor die tijd dus geen alcohol!!
Kantine
 ( (0485) 382247. Ook dit jaar zullen leden en ouders van jeugdleden ingedeeld worden voor enkele kantinediensten. Check web-site voor de lijst van kantinediensten. In de week voor je dienst krijg je een herinneringsmail. Voor info en/of vragen kun je terecht bij Soraya Gerrits.
 
Afspraken ten aanzien van een bardienst draaien:
Koffie, thee en water mag je zo pakken.
 In de koeling staat meestal drinken wat op moet, vraag er even naar bij de barcoördinator.
 Liever iets anders? Dan afrekenen bij de barcoördinator!
Tijdens de dienst mag je geen alcohol drinken en wordt er alleen buiten gerookt, als je gemist kunt worden achter de bar.
Niet eten achter de bar.
Je kunt je zelf meegebrachte eten in de keuken op eten.
 Wil je iets eten van de kantine dan reken je dit af bij de barcoördinator.
Zorg dat je op tijd bent!
De barcoördinator heeft de leiding in de kantine, stel je vragen aan hem/haar.
Spreek af met elkaar af wat jouw taak is!
De belangrijkste taak is “klanten helpen”, ben altijd vriendelijk en beleefd!
Vrolijk zijn achter de bar/frituur, is goed voor de sfeer in de kantine!
Je zorgt er samen voor dat kantine, bar en de keuken netjes en opgeruimd zijn én blijven.
Als de klanten weg zijn, hoort opruimen en schoonmaken ook tot je taken.
Je mag naar huis als de barcoördinator het goed vindt.
Het kan zijn dat het niet druk is, soms zijn wedstrijden uitgevallen en was de dienstlijst al ingevuld. Of gewoon, omdat er weinig publiek is. Het is niet altijd te voorspellen.Toch is er is meestal wel iets te doen, de barcoördinator kan je vragen om mee te helpen met bijvoorbeeld aanvullen of schoonmaken. Dat hoort ook bij een bardienst.

BESLISSINGSCRITERiA ELFTALINDELING D.S.V. JEUGD 
De elftalindeling bij de jeugd van D.S.V. vindt plaats aan de hand van de volgende stappen:
 
 1. Allereerst wordt bepaald hoeveel spelers er qua leeftijd volgens de K.N.V.B. in de O19, O17, O15, O13, O11, O09, O07 geplaatst moeten worden.
 2. Welke aantallen zijn vervolgens per leeftijdsgroep reëel en qua competitie en training nodig. Het aantal spelers per team en het aantal elftallen per leeftijdsgroep is daarbij een belangrijke vraag. De keuzes in de ene leeftijdsgroep hebben daarbij onmiddellijke gevolgen voor de indeling in de andere leeftijdsgroepen.
 3. Voor hoeveel en voor welke spelers moet en mag vervolgens bij de K.N.V.B. dispensatie aangevraagd worden.
 4. Per leeftijdsgroep moet een coördinator beschikbaar zijn. Per team moet een coach (leider) aanwezig zijn. Het streven is dat de coach ook 1x per week of vaker zijn team traint. Soms wordt de indeling van de elftallen bepaald door de noodzaak van het regelen van een coach (leider). Immers ouders willen soms alleen coach (leider) zijn bij hun eigen kind.
 5. Per leeftijdsgroep worden spelers vervolgens op hun voetbalkwaliteiten geselecteerd waarbij de aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden van de voetballer meegewogen wordt. Per leeftijdsgroep is er, indien mogelijk minstens 1 geselecteerd team. Deze selectie vindt plaats in diverse overlegvormen tussen trainers, coaches, leiders,  coördinatoren en de Technische Commissie. Ouders hebben hierin geen stemrecht. Bij de selectie wordt als hulpmiddel gebruik gemaakt van de spelerskaarten die aan het eind van het seizoen zijn ingevuld en waar de capaciteiten van de speler op staan aangegeven.
 6. Tijdens het samenstellen van de selectieteams worden ook de samenstellingen van de overige teams tegelijkertijd meegewogen. De niet-selectieteams moeten net zo goed op het juiste niveau en met plezier kunnen voetballen. Ook bij deze teams moeten de spelers hun voetbalvaardigheden blijven ontwikkelen.
 
De voorbereiding van indeling van de teams begint al in maart/april en is een uitgangspunt voor het spelen van de competitie die start na de zomervakantie. Tijdens de competitie, bijvoorbeeld in het begin van het seizoen of rondom de herfstvakantie maar zeker ook rond de kerstvakantie kunnen spelers van team wisselen als dit beter aansluit bij hun voetbalontwikkeling of als een bepaalde teamsamenstelling dit vraagt. Dit gaat altijd in overleg met de coördinator van die leeftijdsgroep, de coach, de Technische Commissie, de betreffende speler en indien nodig (afhankelijk) van leeftijd, de ouders
 
JEUGDWEDSTRIJDEN
De duur van de wedstrijden is als volgt:
O19-junioren:       2 x 45 minuten            O11- pupillen:       2 x 25 minuten
O17- junioren:      2 x 40 minuten            O10- pupillen:       2 x 25 minuten
O15- junioren:      2 x 35 minuten            O09 -pupillen:       2 x 20 minuten          
O13- pupillen:      2 x 30 minuten             O08-pupillen:       2 x 20 minuten
                                                                O007-kabouters    8 x 5  minuten
 
Thuiswedstrijden:
De thuiswedstrijden gaan de spelers rechtstreeks naar het voetbalveld. Zorg dat je op de aangegeven tijd aanwezig bent. Voor teams die 's morgens als eerste voetballen, dienen spelers en ouders zich te realiseren dat er vóór de aangegeven tijd nog geen leiding aanwezig is. Bij koud weer heeft het dus geen enkele zin al een half uur te vroeg te komen!
 
kleedlokalen:
Voor wedstrijden zal zoveel mogelijk aangegeven worden welk team van welk kleedlokaal gebruik dient te maken, en tevens op welk veld men dient te spelen. Tijdens de wedstrijd dienen de kleedlokalen afgesloten te zijn. Na afloop zorgt het team ervoor dat het kleedlokaal schoon achter gelaten wordt, zodat een team dat na je komt ook wee van dat lokaal gebruik kan maken.
 
Douchen na trainingen/wedstrijden: 
Reeds jaren is het voor alle jeugdteams gebruikelijk te douchen na trainingen en wedstrijden. Dus een advies aan de ouders zorg dat uw zoon/dochter douchespullen bij zich heeft en gebruikt, zodat ze niet bezweet naar huis gaan.
 
 
Uitwedstrijden: 
Als er teams uit moeten spelen, dan vertrekt dat team vanaf het sportpark “DE LAAN”.
Zorg ook dat je tijdig aanwezig bent bij een uitwedstrijd zodat men op tijd kan vertrekken.
Dit is van belang omdat men dan rustig naar een uitwedstrijd kan rijden en kan zoeken naar een onbekend sportpark.
 
 
AANKONDIGING WEDSTRIJDEN:
De wedstrijden met aanvangstijden en vertrektijden worden bekend gemaakt:
 • In de Omstreeks (woensdag).
 • Website D.S.V. www.svdsv.nl
 • Staan op Voetbal.nl
 
Op de website www.svdsv.nl staan de meeste actuele wijzigingen. Kijk dus regelmatig op de website of er veranderingen in het programma hebben plaatsgevonden.
In de Omstreeks kunnen plaatsingsfouten voorkomen bv. foutieve aanvangstijd en/of vertrektijd. Daarom is het erg belangrijk dat je altijd op de website van D.S.V. kijkt.
Bij twijfel neemt dan contact op
 
AFGELASTINGEN: 
Bij slecht weer kan een wedstrijd worden afgelast. Voor thuiswedstrijden ligt deze beslissing bij D.S.V. voor uitwedstrijden zijn we afhankelijk van die vereniging. Dit kan betekenen dat je bij slecht weer toch gewoon moet voetballen.
Als er wedstrijden afgelast worden, wordt dit doorgegeven aan de leiders van betreffende teams, ook wordt dit op de site vermeld.
Besef dat wedstrijden tot één uur voor aanvang afgelast kunnen worden!
Moet je om twaalf uur voetballen, dan heeft het geen enkele zin om al om negen uur te gaan kijken of te bellen.

 
 
VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN: 
Het vervoer bij uitwedstrijden wordt verzorgd door ouders van de jeugdleden. De leiders cq. leidsters maken aan het begin van de competitie een vervoerschema waarop de ouders kunnen zien bij welke uitwedstrijd ze ingedeeld zijn om te rijden naar uitwedstrijden. Zijn zij verhinderd op die datum dan moeten zij zelf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan betreffende jeugdleider cq. jeugdleidsters zodat die weten wie ze kunnen verwachten om te rijden naar uitwedstrijden.
 
 
Aanmelden en afmelden als lid van DSV: 
Het aan- en afmelden als (jeugd)lid van D.S.V. dient te geschieden bij de ledenadministratie in de persoon van Dianne Vloet, Bosweg 5 te Sint Anthonis. Zie het kopje op de hoofdpagina van de DSV site bij informatie en dan aanmelden nieuwe leden. Je kunt het formulier downloaden en volledig invullen, inclussief machtiging en formulier puntensysteem.
 
Als men zich tijdens het seizoen afmeldt bestaat de mogelijkheid dat men € 11,34 onkosten aan D.S.V. verschuldigd is. Dit is alleen het geval als door diverse afmeldingen er een elftal/zevental teruggetrokken moet worden. Als er een elftal/zevental teruggetrokken moet worden, wordt D.S.V. door de K.N.V.B. een administratieve boete opgelegd.
Deze € 11,34 onkostenvergoeding werkt met terugwerkende kracht, d.w.z. dat de leden die zich voor de terugtrekking van dat elftal/zevental in dat seizoen zich afgemeld hadden ook nog € 11,34 onkostenvergoeding verschuldigd zijn aan D.S.V.
 
Maria Barten VERTROUWENSPERSOON D.S.V.  
D.S.V. is een groeiende vereniging. Hoe meer mensen in een vereniging hoe groter de kans dat er uiteenlopende ideeën zijn over hoe met elkaar om te gaan. Er is sprake van veel verschillende relaties bij D.S.V.: trainer-speler, dames-heren, volwassenen-jeugd, bestuur-leden, één team en een ander team. Het is dan ook niet raar als er eens iets gebeurt waarmee je het niet eens bent, of wat je niet prettig vind. Iedereen bepaalt natuurlijk zelf de grens, je weet van jezelf het beste wanneer een ander voor jou te ver gaat in uitspraken of gedrag. Maar soms is het moeilijk om dat tegen die persoon te zeggen. Je kunt er last van hebben en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je bent lid van de voetbalclub, omdat je zin hebt in een mooie pot voetbal en liefst in een leuk team en in een gezellige clubsfeer.

Een vertrouwenspersoon is iemand waar je met vragen terecht kunt; waarmee je een conflict kunt bespreken; waar je je hart kunt luchten. Praten over kleine of grote problemen kan soms al erg opluchten, alleen het idee dat je er niet meer alleen mee rondloopt, kan je al helpen.
Als vertrouwenspersoon van D.S.V. kun je met haar in vertrouwen over problemen of over een vervelend gevoel praten. Wat je vertelt of kwijt wilt blijft tussen haar en jou, maar het moet natuurlijk wel iets met D.S.V. te maken hebben. En als er iets moet gebeuren (misschien moet er hulp worden ingeroepen, of moet er met iemand een gesprek worden gevoerd) dan maakt zij daar met jouw afspraken over. Er zal niets worden ondernomen, zonder jouw toestemming. Zij zal altijd proberen jou zelf stappen te laten zetten om het probleem aan te pakken. En als je dat moeilijk vindt, dan helpt Maria je daarmee.

Maria heeft dus besloten om deze functie bij D.S.V. te gaan vervullen. Dat D.S.V. hiermee bezig is geeft aan dat ze het belang in ziet van een goede sfeer en prettige omgang met elkaar en daar kan zij achter staan.
Als vertrouwenspersoon van D.S.V. is zij er voor iedereen die op een of andere manier bij de vereniging betrokken is. Dus voor leden, ouders van leden, trainers en leiders. Dus zit je ergens mee, of wil je eens weten of het normaal is wat je ergens hoort of ziet gebeuren schroom dan niet, je kunt altijd en direct met haar contact opnemen (en dat hoeft verder niemand te weten).
Haar telefoonnummer is 06 12374038 en e-mailadres:  bartenjans@ziggo.nl 
 
 
 
Instructie voor jeugdleiders:
 1. De jeugdleider zorgt zelf dat hij elke wedstrijd tijdig aanwezig is om de spelers en tegenstander op te vangen.
 2. De jeugdleider zorgt ervoor dat het veld “wedstrijdgereed” is. Zorg ook dat de verplaatsbare goaltjes verankerd zijn, dit voorkomt vervelende ongelukken.
 3. De leiders van het team dat het laatste op dat veld voetbalt, zorgt dat de hoekvlaggen weer opgeruimd worden. De verplaatsbare doelen moeten na de wedstrijd weer achter de omheining gezet worden.
 4. Per wedstrijd dienen er minimaal 2 leiders aanwezig te zijn. De leiders bepalen onderling wie fungeert als grensrechter. Als er bij thuiswedstrijden geen scheidsrechter is aangewezen dan dient ook de thuisspelende ploeg voor een scheidsrechter te zorgen. Dit wordt tijdig aangegeven door de scheidsrechtercoordinator zodat het team zelf voor een scheidsrechter kan zorgen.
 5. Hij/zij biedt de jeugdleiders van de tegenstander koffie of thee aan in de bestuurskamer.
 6. Bij eventuele verhindering dient de jeugdleider zelf voor een capabele vervanger te zorgen.
 7. Hij/zij stimuleert dat de spelers zich t.o.v. medespelers, tegenstanders en scheidsrechter sportief en correct gedragen. Geef zelf het goede voorbeeld.
 8. Er dient te allen tijde een leider bij de spelers in het kleedlokaal te verblijven, om toezicht te houden.
 9. Zorgt dat de spelende ploegen tijdens de rust hun drinken krijgen.
 10. Zorgt dat de accommodatie netjes en in goede staat achter gelaten wordt, dit geldt tevens voor de sportzalen als men hiervan gebruik heeft gemaakt. Hij/zij zorgt tevens dat de kleedlokalen na gebruik weer schoon achterblijven. (Dit geldt tevens voor het kleedlokaal van de tegenstander)
 11. Vult na afloop van de wedstrijd samen met de scheidsrechter en tegenstander het digitale WF in.
  Ook eventuele ernstige blessures vermelden op het wedstrijdformulier, zie toelichting verzekering.
 12. Draagt zorg voor het correct kleden van de spelers op het veld bij wedstrijden; correcte clubkleding met de juiste clubkleuren, (groen-wit gestreept shirt, groene broek en groene kousen) scheenbeschermers. 
 13. Hij bezoekt de jeugdleidersvergaderingen, bij eventuele verhindering zich tijdig afmelden bij betreffende persoon.
 14. Hij/zij ziet toe op de hygiëne in de kleedlokalen en let erop dat ook iedereen gebruik maakt van de douche.
  Dit laatste geldt niet als men op medisch advies niet mag douchen, dit moet men wel schriftelijk kunnen aantonen middels een briefje van de ouders.
 15. Als het seizoen afgelopen is dienen de voetbalkleren zo spoedig mogelijk schoon afgeleverd te worden door de leider van het betreffende team in de kantine van D.S.V. Gaarne in de tas met kleren een lijstje met de aantallen shirts, broeken en sokken.
 
 
 
 
D.S.V., EEN WAARDE(N)VOLLE VERENIGING
D.S.V. wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, sportieve en betrokken vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.
D.S.V. heeft 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. Die basiswaarden zijn:
 
Vriendschap
Respect
Kwaliteit
Betrokkenheid
Sportiviteit
 
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van D.S.V. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.
Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?
Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtlijn voor het handelen.
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde.
Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).
 
Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
 
Waar draait het om?
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is.
Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.
Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te spreken...
 
FAIR PLAY EN HANDEN GEVEN
Binnen het project De Waardevolle club (van de N.K.S., K.N.V.B., V.V.O.N., C.O.V.S. en L.B.A.) is een van de doelstellingen de jeugd te wijzen op respect voor elkaar en daartoe is het handen geven een middel. Veel verenigingen zijn (in clusters) bezig met het invoeren van dit middel, maar vele andere verenigingen vragen ons naar de werkwijze daarvan.
Daarom hieronder voor dit onderdeel:
Voor de wedstrijd
 1. Bij de toss wensen de aanvoerders de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters elkaar een prettige wedstrijd.  
 2. Als de toss heeft plaatsgevonden, roept de scheidsrechter de twee teams (incl. Reserves en begeleiders) op, om zich rond de middencirkel op te stellen.  
 3. Elk team stelt zich op 1 helft van de middencirkel op.  
 4. Het thuis spelende team loopt langs de spelers en begeleiders van de bezoekende vereniging, terwijl men elkaar de hand geeft en een prettige wedstrijd wenst.  
 5. Op het teken van de scheidsrechter neemt iedereen zijn plaats in zodat de wedstrijd kan beginnen.
Na de wedstrijd
 1. Direct na het laatste fluitsignaal stellen beide teams zich weer op rond de middencirkel.  
 2. De aanvoerders en de begeleiders bedanken namens hun team de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter voor het leiden van de wedstrijd en treden terug bij hun team.  
 3. Vervolgens lopen nu de spelers van de bezoekende vereniging langs alle spelers van het andere team en men bedankt elkaar voor de wedstrijd.  
 4. Pas op het teken van de scheidsrechter mag iedereen het veld verlaten. 
 
NEVENACTIVITEITEN
Zoals reeds vermeld, doet D.S.V. meer voor haar jeugd dan voetballen alleen. Hiertoe stoppen jeugdcommissie en leiders veel vrije tijd in voor onder andere:
 
 • DSV dag aan het begin van het seizoen
 • Zaalvoetbal tussen kerst en Nieuwjaar
 • Sinterklaasavond
 • Jeugdweekendkamp voor teams O09 op sportpark “DE LAAN”
 • Jeugdkamp op een kampeerboerderij Voor teams O13 en O11.
 • Activiteit O19, O17 en O15
 
VERZEKERING
 
COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING:
 
Verzekerd zijn alle personen die als lid bij de K.N.V.B. staan geregistreerd voor wie contributie wordt betaald.
 
De verzekering is van kracht tijdens alle clubactiviteiten. Hieronder wordt niet alleen verstaan het deelnemen aan trainingen of wedstrijden doch ook andere activiteiten zoals toto/lotto werkzaamheden en vergaderingen en activiteiten, georganiseerd door de C.O.V.S.
Ongevallen tijdens de wedstrijden, zoals ernstige blessures, die mogelijk kunnen lijden tot een verminderde arbeidsgeschiktheid moeten te allen tijde op het wedstrijdformulier vermeldt worden wil men later in aanmerking kunnen komen voor enige vorm van uitkering.
 
Aangifteformulieren moeten binnen 24 uur volledig ingevuld en getekend worden en ingezonden aan:
Hienfeld B.V.
A.O.N. Consulting, afd. Medische Variaschade
Postbus 75133
1070 AC  AMSTERDAM
 
Ongevallen met dodelijke afloop moeten onmiddellijk telefonisch worden gemeld.  

SPELERSPASSEN:
 
Elk seizoen moeten alle spelende KNVB-leden, met uitzondering van de O11- en O09 en O07 -pupillen, in het bezit zijn van een digitale spelerspas. De spelerspas dient ter identificatie van speelgerechtigde spelers. Deze is vanaf seizoen 2017/2018 digitaal  en wordt verwerkt via het DWF, in de wedstrijdzakenapp. .
 
 
 
ONDERTEKENEN  DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER
Het digitale wedstrijdfpormulier kan thuis al gedeeltelijk ingevuld worden door de leider. De scheidsrechter controleerd voor aanvang van de wedstrijd de spelerspassen via de wedstrijdzakenapp. Na afloop wordt samen met aanvoerders en leiders het formulier door de scheidsrechter verder afgewerkt.. Bij de wedstrijden van de O11- en O09- zeventallen dient na de wedstrijd door beide leiders, van het thuisspelend team en van de tegenstander, de uitslag afgeparafeerd te worden. Dit zodat er geen onduidelijkheidbestaat over de uitslag.Deze wordt door de wedstrijdsecretaris in sportlink ingevuld.
 
 Strafzaken:
 
A:      Voor kleinere overtredingen tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter je voor 5 of 10 minuten uit het veld sturen. Per wedstrijd mag je er maar één keer uitgestuurd worden.
B:      Strafzaak: als de overtreding ernstig is kan de scheidsrechter je een boeking geven of zelfs uit het veld sturen. Bij alle wedstrijden kunnen gele en rode kaarten gebruikt worden. Hieruit voortvloeiende boetes komen voor rekening van de speler zelf!
 
Er bestaat sinds enkele jaren een regeling dat men een alternatieve straf opgelegd krijgt ter vervanging van een schorsing.
Deze straffen kunnen ook worden opgelegd door D.S.V. als blijkt dat hiertoe behoefte aan is, bv. voor het verzieken van een training, het vernielen van andermans spullen enz.
Enkele voorbeelden van een dergelijk alternatieve straf zijn:

 Nr.    Soort alternatieve straf                                                                                           Categorie
 1. Het begeleiden van pupillenwedstrijden O13-, O11- en O09- klasse.                  O19
 2. Het mee begeleiden van O13-, O11- en O09- jeugd naar uitwedstrijden            O19 en O17
 3. Verzorgen van thee bij scheidsrechters, ballen, vlaggen enz.                             O19 en O17 en O15
 4. Opruimen materialen van speelvelden                                                                 O19 en O17 en O15
 5. Schoonmaken kleedkamers/douches van spelers/scheidsrechters                     O19 en O17 en O15
 6. Assisteren kantine beheer                                                                                    O19 en O17 en O15
 7. Opruimen rommel rond kantine, parkeerplaats en velden                                   O19 en O17 en O15
 8. Inzamelen oud papier, lootjes verkopen 1e team.                                                O19 en O17 en O15
 9. Verzorgen/bezorgen clubblad.                                                                              O19 en O17 en O15
 10. Verwijderen graffiti.                                                                                               O19
 11. Ramen wassen.                                                                                                    O19 en O17
 12. Schilderswerk.                                                                                                       O19 en O17
 13. Assistentie bouwactiviteiten.                                                                                 O19 en O17
 14. Fietsenstalling bewaken.                                                                                      O19 en O17 en O15
 15. Scorebord bij houden op zondag.                                                                        O15
 16. Assisteren bij training lagere jeugd, anders dan het eigen team.                         O19 en O17