Bestuur & commissies

Samensteling van het DSV bestuur:

Functie Naam
Voorzitter Chris Arts
Secretaris Janneke Vloet
Penningmeester Jac Bergman
Algemeen / Communicatie Marcel van den Bogaard
Technische Commissie Peter van de Goor

Vergadering: 1 keer per maand

Samenstelling van het jeugd bestuur:
Functie Naam
Voorzitter John Beenhakker
Secretaris Marco Brisko
Wedstrijdsecretaris Patrick Verhoeven
Activiteiten Lars Veldpaus
Accommodatie & beheer Jeroen Vesters
Technische Commissie & coördinatoren John Beenhakker, Frank Ohoilulin, Patrick Vonk & Lars Veldpaus
Commissielid Pim Vloet

Vergadering: 1 keer per maand

Samenstelling technische commissie senioren:
Naam  
Remco Arts  
Peter van de Goor  (bestuurslid TC)
Patrick van de Sterren  
Gijs Verhoeven (senioren)
John Beenhakker (jeugdbestuur)

Vergadering: 1 keer per 2 maanden

Taken van de Technische Commissie
De Technische Commissie van DSV begeleidt en beoordeelt de jeugdspelers en trainers binnen DSV. Ook is de technische commissie verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers. Aan de hand hiervan worden selecties gemaakt en de teamindelingen bepaalt. De teamindelingen van de senioren gaat in overleg met Gijs Verhoeven.