Deze week wordt per dag bekeken of er getraind kan worden.
Tot nader order is het sportpark dus gesloten.

Beheer.