Verantwoordelijkheid vereniging bij overtreden spelerspasregeling door eigen scheidsrechter.
Per dit seizoen 2009/'10 zal de tuchtcommissie Zuid II - in navolging van landelijk beleid en daartoe gestelde normeringen in de handleiding tuchtzaken - nadrukkelijker optreden tegen verenigingen waarvan hun eigen verenigingsscheidsrechter niet of onvoldoende de spelerspassen heeft gecontroleerd en waarbij achteraf blijkt dat spelers onterecht (en wellicht ongerechtigd) hebben mogen meespelen.
Indien een (eigen) verenigingscheidsrechter de spelerspassen niet dan wel onvoldoende heeft gecontroleerd en de spelerspasregeling blijkt te zijn overtreden door speler(s) en scheidsrechter, zal de organiserende vereniging verantwoordelijk worden gesteld, naast de vereniging die de spelerspassen niet in orde had. De verenigingen en/of hun besturen wordt derhalve (normaals) verzocht hun scheidsrechters zodanig te instrueren dat de spelerspasregeling consequent moet worden toegepast. Van een gewenningsperiode is immers géén sprake meer, zodat géén coulance hiertoe meer geboden kan en zal worden.
Buiten bestraffing van uw scheidsrechter, kan de verantwoordelijk geachte vereniging worden beboet met € 148,-- en het betreffende thuisspelende elftal/team worden bestraft met 1 winstpunt in mindering, ook al is de uitspelende partij degene die niet beschikt over de (juiste) spelerspas(sen).