DSV heeft sinds 5 jaar de Club van 50. Deze enthousiaste mensen zorgen er voor, zonder daar verder ruchtbaarheid aan te geven, dat DSV extra uitgaves kan doen waar de vereniging anders niet aan toe komt.


Bij de jaarlijkse bijeenkomst is donderdagavond 24 september bekend gemaakt waar het geld deze keer aan is besteed. Zo heeft de Club van 50 bijgedragen aan de aanschaf van het hekwerk bij de fietsenparkeerplaats en de aankoop van een electronisch scorebord. Deze laatste zal binnenkort geplaatst gaan worden.
We zijn begonnen met 20 leden. Het magische aantal van 100 leden is echter al nabij! Het zou prachtig zijn wanneer dat in dit lustrumjaar zou kunnen worden bereikt.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Sjaak Arts, tel: 382001