Zes jaar geleden is in Sint Anthonis een Club van 50 opgericht met als doelstelling om middels een jaarlijkse inleg van 50 euro per lid een extra bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van D.S.V.
Het ledental van deze club groeit gestaag. Mevrouw Petra Lamers had de eer om als 100-ste lid te mogen worden ingeschreven.
Tijdens de ledenvergadering op donderdag, 21 oktober j.l. in de kantine van het sportveldencomplex aan De Laan is in overleg met de aanwezige leden besloten dat de inleg van 2010 besteed gaat worden voor de aankoop van een veegmachine, die dringend gewenst is voor het onderhoud van het steeds groter wordende sportcomplex. D.S.V. investeert aanzienlijk in haar accommodatie. Voor het komende jaar staat de uitbreiding en vernieuwing van de kantine op stapel. Aan de leden werd een video-presentatie van het kantineproject getoond. Besloten is dat de Club van 50 ook een bijdrage zal leveren aan de inrichting van de vernieuwde kantine.

Ronald Korsten heeft aangekondigd terug te treden uit het bestuur omdat hij andere taken binnen D.S.V. gaat uitvoeren.
Henk Zegers, voorzitter van de Club van 50, bedankt Ronald Korsten voor zijn inbreng in het bestuur gedurende de afgelopen jaren.

Op de druk bezochte ledenbijeenkomst werd tevens bestuurslid Jan Aben onderscheiden voor zijn 25-jarig lidmaatschap van D.S.V..