Beste jeugdleiders en jeugdtrainers,

De jeugdcommissie wil jullie uitnodigen voor de eerste jeugdleidervergadering van het seizoen 2009 – 2010.
Omdat het de eerste leidersvergadering van het seizoen is is het belangrijk dat u aanwezig bent.
De vergadering is op dinsdag 1 september om 20.30 uur in de kantine van het sportpark “de Laan”.
De agenda van deze vergadering is:
• Opening – welkom aan nieuwe leiders/trainers
• Mededelingen/ingekomen stukken
• Presentatiedag 2009
• Kantinedienst + wedstrijdcoördinator zaterdag
• Vacatures
• Mededelingen technische commissie
• Kleding
• Kleedlokalen en velden
• Website – foto’s
• Rondvraag
• Datum volgende vergadering
• Sluiting
p.s. willen jullie de medeleiders en/of medetrainers ook op de hoogte brengen van deze jeugdleidersvergadering.
Wij rekenen op jullie komst, kunt u deze avond niet, dan van tevoren afmelden bij Martien van Dommelen tel: 383750
e-mail adres: mvdommelen@home.nl

Jeugdcommissie