Op dinsdag 22 september houdt sportvereniging DSV haar jaarvergadering. Deze jaarlijkse bijeenkomst begint om 21.00 uur. Aftredend en herkiesbaar is Maria Verberk . Als bestuurslid voor de kantine commissie wordt Tonny Goossens voorgesteld. Hij zal Ruud Christiaans als bestuurslid opvolgen in een andere functie. Uiteraard worden er weer een aantal jubilarissen gehuldigd. Iedereen is bij deze uitgenodigd en van harte welkom.

Download hier :
Agenda jaarverslag

Notulen jaarvergadering 2008