Het bestuur heeft op 8 februari 2014 vergaderd, over deze vergadering het volgende:
• Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe web-site. Op de presentatiedag voor seizoen 2014/2015 zal de site gepresenteerd worden.
• Tot die tijd zullen er wel al een aantal zaken veranderen. Het wel of niet doorgaan formulier zal t.z.t. digitaal en via de web-site naar jullie verstuurd worden. Via deze weg kun je aangeven of je wel of niet wilt doorgaan met voetballen bij DSV. Blijft wel een feit dat als je niet wilt doorgaan je je wel via de normale procedure moet afmelden. Procedure staat op de site.
• Ook zal het doorgeven van de vrijwilligersbijdrage digitaal verlopen, maar dit zal tegen het einde van de competitie gebeuren. Leden zullen via een algemene mail op de hoogte gebracht worden wanneer de mogelijkheid van aanmelden op de site staat.
• De vrijwilligersavond is druk bezocht en we willen graag Karin en Lily Sengers en Christine Lalaar bedanken voor hun inzet achter de bar!
Bestuur DSV