Vrijwilligersfeest was met het heerlijke weer en de inzet van de verschillende hardwerkende vrijwilligers weer een groot succes.
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers en iedereen die zich voor DSV heeft ingezet nogmaals hartelijk danken voor jullie inzet van afgelopen seizoen.

Vrijwilligers; we hebben er nooit genoeg van! Vrijwilligers gevraagd voor komend seizoen voor
Barcommissie contactpersoon; Tonny Goossens 383373
Leiders /trainers contactpersoon; Jeroen Koopmans 06-12163197
Technische commissie idem
Jeugdcommissie contactpersoon; Maria Verberk 382736
Beheercommissie contactpersoon Walter Bongarts 06-51348037

Veld 2 onherkenbaar
Na een winter van trainingen en een Activia toernooi lag veld 2 er gehavend bij.
Nu is het met het bloed, zweet en tranen van de mannen van beheer alweer een mooie groene mat. Geweldig!

Gebruik veld 5 buiten het seizoen
Dit seizoen hebben wij mede door de late vakanties (en daardoor korte voorbereidingstijd) het verzoek gekregen om langer door te mogen trainen op onze velden.
Vanwege de zomerstop en het herstel van de velden is nu tijdelijk uitgeweken naar SVS in Stevensbeek.
Met ingang van seizoen 2010-2011 mag na overleg met de beheerscommissie buiten het seizoen getraind worden op veld 5.

Normen en waarden binnen DSV
Gelukkig is er binnen onze club nog weinig last van “groot-stedelijke”- problematiek. Toch wil het bestuur zich komend seizoen met de leden bezig gaan houden met de normen en waarden binnen onze vereniging.
Wat zijn de gedragsregels, wat mag je als speler verwachten als je lid bent van DSV, wat mag het bestuur aan inzet van de leden verwachten enz.

Het Bestuur.