Het bestuur heeft op 8 maart 2014 vergaderd, over deze vergadering het volgende:
• Binnenkort wordt er weer een start gemaakt met het maken van de lijst voor de indeling van de Activiadiensten.
• Enkele leden hebben aangegeven het toch prettig te vinden om een papieren informatieboek. Het informatieboek kan opgevraagd worden bij info@sv-dsv.nl. Wel vragen we om het zelf uit te printen.
Bestuur DSV