Het bestuur van DSV heeft op 27 november 2010 vergaderd, over deze vergadering het volgende,

De Superloterij is in volle gang. Via deze weg een oproep aan alle leden om zoveel mogelijk loten te verkopen en de opbrengsten z.s.m. bij Jos van Raaij in te leveren. Het is namelijk belangrijk dat we de stand van zaken op kunnen maken.

Er is zoals eenieder wellicht gezien heeft een begin gemaakt met verbouwing van de kantine.
Foto’s van de verbouwing zijn te zien op www.tunnis.nl.

Op 11 december wordt de dienstenveiling gehouden in het MFC, alle seniorleden zijn van harte welkom op deze avond.

Op 10 december wordt de kerststerrenactie weer gehouden, hopelijk wordt het dit jaar ook weer een succes.

Bestuur DSV