Het bestuur van DSV heeft op 30 oktober 2010 vergaderd, over deze vergadering het volgende,

Er wordt door DSV een Superloterij georganiseerd met geweldige prijzen. Uiteraard hopen we wat winst te maken, we kunnen het geld namelijk goed gebruiken voor de verbouwing van de kantine.

Met de verbouwing van de kantine zal medio november worden gestart, vrijwillgers zullen worden benaderd om te helpen de klus weer te klaren. Men kan zich
natuurlijk ook aanmelden bij Walter Bongarts en Evert Sommers om te helpen.

Eind november zal de contributie worden geïncasseerd bij degenen die deze nog niet hebben voldaan.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het beheer van de kleding en de tassen van DSV op zich wil nemen.

De barcommissie is dringend op zoek naar nieuwe leden, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Tonny Goossens.

Voor degenen die het nog niet weten, in goed overleg is besloten dat Jan Schaap na dit seizoen stopt bij DSV.

We zijn op zoek naar trainers voor de C1 en de MC. Mark Willems stopt per 1 Januari 2011 i.v.m. verandering van werkkring.


Bestuur DSV

» naar de flitsen !