Het bestuur van DSV heeft op 24 september 2010 vergaderd, over deze vergadering het volgende,

De jaarvergadering zal volgend jaar niet om 21:00 uur beginnen, maar om 20:00 uur.

Woensdag 29 september is de “Kick-off bijeenkomst” over de verbouwing van de kantine. De plannen zijn om in Oktober/November de bestuurskamer te verplaatsen en om in de winterstop de bar en de keuken te verbouwen.

Degenen die het vorige seizoen borg hebben betaald en niet gevraagd zijn kantinedienst te draaien kunnen deze borg bij Tonny Goossens terugvragen.
(E-mail : tonnygoossens@home.nl)

Wederom een dringend verzoek aan de trainers om zich aan de trainingstijden, de veldindeling en de kleedlokalenindeling te houden, alle teams willen op tijd beginnen.
Mocht iemand iets anders willen dan alleen in overleg met de desbetreffende collega of de commissie beheer.

Een groot aantal spelerspassen zal aan het eind van dit jaar verlopen, verzoek aan de leiders om de passen hierop te controleren, en de spelers waarvan de pas verloopt te vragen een pasfoto in te leveren bij Peter Adriaans, Paulus straat 5 St. Anthonis.

De kerststerrenactie zal gehouden worden op vrijdag 10 en zaterdag 11 december, hiervoor zijn weer de nodige vrijwilligers nodig.

Bestuur DSV

» naar de flitsen !