Beste leden van DSV

Het seizoen 20/21 nadert zijn einde. Als gevolg van de COVID 19 pandemie is ervan trainen, voetballen en de zaken daaromheen,alsmede het DSV-clubgevoel, weinig terecht gekomen. Kortom, een teleurstellend seizoen. We hebben er met zijn allen alles aan gedaan om de schade zoveel mogelijk te beperken, maar COVID19 was simpelweg een maatje te groot om dit gevecht te winnen.

Ook financieel is het een moeilijk jaar geweest. Gelukkig zijn we er, dankzij het feit dat dat alle leden toch hun contributie hebben betaald, het feit dat de sponsoren hun normale bijdrage hebben geleverd en dankzij noodregelingen van de overheid nog redelijk goed doorheen gerold. Er was zelfs ruimte om de regeninstallatie te vervangen, al was dat alleen mogelijk dankzij de gulle bijdrage van de Club van 50 (waarvoor onze dank).

Voor wat betreft contributie en wasgeld voor het seizoen 21/22 stelt het bestuur het volgende voor:

  • Het wasgeld voor het seizoen 20/21 is nauwelijks gebruikt, we stellen voor dit geld voor de bewassing in het seizoen 21/22 te gebruiken en dus geen wasgeld te vragen
  • De jaarlijkse verhoging van 3% voor het seizoen 21/22 achterwege te laten
  • Per team een compensatie voor 20/21 toe te kennen

Ons voorstel voor de dames en heren seniorenteams, de JO19 en de veteranen is een tegemoetkoming van E 350,- per team. Voor de JO 13 t/m JO17 een tegemoetkoming van E 250,- per team. Alle andere jeugdteams stellen wij een compensatie van E 200,- per team voor. Het is aan ieder team om zelf te beslissen wat ze met de compensatie gaan doen:

  • Een leuke teamactiviteit organiseren
  • Inloopshirts kopen
  • Verdelen over de teamleden

Voor de seniorenteams, de dames, de JO19 en de veteranen is ons voorstel dat het team zelf beslist wat ze doen en dan aan de penningmeester Jac Bergman laat weten waarheen de 350,- Euro naar moet worden overgemaakt. Voor de JO17 en jonger willen wij het nieuw opgerichte jeugdbestuur vragen om e.e.a. met de teams te regelen.

Met vriendelijke groet,

Jac Bergman,
Penningmeester DSV