Het laatste nieuws van het bestuur

  • Vacature wedstrijdsecretaris: graag willen we jullie attent maken op de vacature van wedstrijdsecretaris. Naast het voorzitterschap heeft Chris Arts geen tijd meer om zich volledig te richten op het wedstrijdsecretariaat. Wij zijn daarom ook op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris voor de senioren. Wie is iedere zondag bij de thuiswedstrijden van het eerste team toch al op het sportpark en vindt het leuk om iets voor de club te betekenen? Wie heeft door de week wat tijd over om zich in te zetten voor onze mooie club? Ook is het mogelijk om deze functie door meerdere personen in te vullen en kunnen taken verdeeld worden waardoor belasting in tijd minder wordt. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Chris Arts.
  • Jeugdtrainers en leiders: Binnenkort starten we bij DSV met de basismodule JVTC. Deze module is door de KNVB opgezet voor het (verder) ontwikkelen van vrijwillige en/of startende trainers en/of coaches. De competenties trainen, coachen en begeleiden van jeugdspelers komen aan bod. De opleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten en 1 terugkom bijeenkomst en wordt afgesloten met een certificaat. Verdere info volgt via app en via de site.
  • Trainer Dames 1 2019/2020: Voor het volgende seizoen hebben we Ron Engels bereid gevonden om ons damesteam te gaan trainen en coachen. Samen met hem zijn we aan het kijken naar zijn exacte invulling van deze rol. Wij wensen Ron alvast veel succes!
  • DSV 90: maandag 11 maart komen de teamcaptains bij elkaar en krijgen zij uitleg over de activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan worden en op welke manier zijn hun teams moeten benaderen.  Op 17 mei staat de eerste activiteit op het programma en wel de DOE SPEL EN VERTIER avond. Houd deze avond alvast vrij in de agenda. Een andere belangrijke datum die in jullie agenda gezet moet worden is zaterdag 14 september want dan eindigen we het jubileumjaar met de grote spel zonder grenzen activiteitendag
  • Kunstgrasveld update: de gesprekken met de gemeente over een groot kunstgrasveld verlopen positief. We hopen na de volgende bestuursvergadering meer duidelijkheid te kunnen geven.
  • Kantine wordt duurzaam: ook bij DSV willen we voor duurzaamheid gaan en daarom zullen we in de kantine met duurzame materialen gaan werken.
  • Door de bouwvrijwilligers zijn er kortgeleden beugels geplaatst in de invalidentoilet.
  • Het duurt nog even, maar de werkgroep indeling Pinksterparty is achter de schermen al in volle gang om er voor te zorgen dat we de diensten tijdens het Pinksterweekend weer gevuld krijgen. Alle leden die hebben aangegeven dat zij op zaterdag of zondag een dienst willen draaien zijn benaderd via een persoonlijke mail. In deze mail staat dat iedereen een bevestiging moet sturen naar Twan Jans. Graag willen we als bestuur een oproep doen aan die leden die een mail hebben ontvangen met spoed te reageren met de bevestiging dat zij aanwezig zijn. Daarnaast hebben we een mail naar alle andere leden verstuurd omdat we nog een groot aantal diensten open hebben staan. Voor het invullen van deze diensten tijdens de Pinksterparty's ontvangen wij een bijdrage die wij besteden aan de jeugd. Hierdoor kunnen er activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden. Daarom ook via deze Flits een oproep aan onze leden: heb je al alle vrijwilligerspunten binnen maar vind je het leuk om nog iets te betekenen meld je dan aan via het emailadres van Twan Jans: jans.twan@gmail.com. Geef daarin duidelijk aan welke dag u mee zou willen helpen. Vermeld ook duidelijk uw naam, als lid of als ouder of verzorger van.
Bestuur sv DSV