Op 27 juni heeft het bestuur vergaderd over o.a. de volgende onderwerpen:

  • bezetting van de teams komend seizoen
  • accommodatiebeleid van de gemeente Land van Cuijk en wat dat betekent voor onze club.
  • koeling van de drank bij grote activiteiten
  • afronding en opstart van het seizoen en de daarbij behorende activiteiten.
Het Bestuur