Op 17 juni heeft het bestuur vergaderd over o.a. de volgende onderwerpen:

- Begroting 2022-2023. Deze is goedgekeurd.
- Energiekosten: hoe houden we deze zo laag mogelijk.
- Organisatie ledenvergadering, presentatie dag en vrijwilligersavond.
- ICT en communicatie: het optimaliseren ervan.
 
Energiekosten.
Het kan je niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit! Ook DSV merkt dat de energiekosten zijn gestegen. We willen iedereen de kans blijven bieden om na het voetballen te douchen. Wel vragen we je om het douchen zo kort mogelijk te houden! 

Bestuur DSV