Op 23 november heeft het bestuur vergaderd. De volgende bespreekpunten zijn aan de orde geweest:

  • De Nieuwjaarsreceptie die op zaterdag 7 januari gepland staat. De uitnodiging volgt.
  • We werken aan het verbeteren van de communicatielijnen binnen de vereniging. Er komt een jaarplanning van activiteiten. Dit helpt de commissies en bestuur bij een goede afstemming. Ook zijn we bezig om het beleid en taken/functies met duidelijke richtlijnen verder uit te werken.
  • In januari organiseren we opnieuw een commissieavond. Op deze avond bespreken we de taken en verwachtingen van de diverse commissies. De uitnodiging volgt.
  • Financiën heeft ieders aandacht, uiteraard ook van het bestuur. In deze vergadering is gesproken over lief- en leedattenties, jeugdopleiding en notariskosten voor een verplichte aanpassing in de statuten. Ook de energiekosten hebben onze aandacht! We kijken continue waar we ons verbruik kunnen beperken (verwarming niet aan bij afgelastingen, korter douchen etc.)

Bestuur SV DSV