Op 28 januari heeft het bestuur vergaderd. De volgende punten zijn aan de orde geweest:

  • Energie blijft de aandacht vragen. Er wordt op alle vlakken bewust omgegaan met het energieverbruik binnen onze vereniging. Op dit moment wordt verkend of een ouder deel van de kantine geïsoleerd kan worden.  
  • Op 23 januari 2023 is er een commissieavond geweest. We hebben deze geëvalueerd. Naar idee van het bestuur was dit een constructieve avond waarop iedere commissie inbreng heeft gehad. Het doel van deze avond was de communicatie tussen de diverse geledingen te verbeteren. We blijven hier de komende tijd extra aandacht voor hebben.  
  • Vanuit het sportakkoord kan DSV een multifunctioneel sportveld plaatsen, een panna veld. Het panna veld wordt geplaatst aan de rechterzijde van de ingang. In de maanden na Pinksteren zal dit veld aangelegd worden. 
  • Het bestuur werkt aan een nieuw plan voor het beleid, taken/functies en richtlijnen. Hierin zullen de visie, missie en structuur van de club opnieuw geformuleerd worden. Hierbij worden de commissies betrokken. We streven ernaar dit plan op het einde van dit seizoen klaar te hebben. 
 
Bestuur sv DSV