Door de club zijn COVID-19 richtlijnen opgesteld. Deze staan op de site, maar ook alle leiders zijn op de hoogte gebracht en gevraagd om de richtlijnen met de spelers door te nemen. Als iedereen zich houdt aan deze regels voorkomen we het risico dat er vervelende maatregelen getroffen gaan worden van de gemeente of andere handhavers. En kunnen we met  zijn allen gebruik blijven maken van het sportpark, maar ook van de kantine.

Voor de kantinecommissie zoeken we met spoed nieuwe vrijwilligers. Ben jij ouder van één van onze jeugdleden of vind je het interessant om je te mengen in het kantinebeleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Omdat er een aantal commissieleden afscheid hebben genomen van de kantinecommissie, zijn wij op zoek naar  nieuwe leden. Gedurende het hele  seizoen zijn wij achter de schermen bezig met het regelen en op orde houden van onze voetbalkantine.   In verband met het wegvallen van de extra inkomsten van het Pinksterweekend, wat ten goede zou komen voor de jeugd, is het bestuur op zoek gegaan naar een andere manier om toch het financiële plaatje in deze tijd een boost te geven. Wij gaan dit jaar meedoen aan de Grote Clubactie. We zullen de leden vragen hun best te doen om loten te verkopen. Om te voorkomen dat er veel verschillende contacten zijn, verloopt de verkoop van de loten online. Binnenkort krijgen jullie hier meer informatie over!   bestuur sv DSV