Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DSV werd Gérard Hendriks uitgeroepen tot sportman van het jaar 2008. Gérard is al lang zeer actief binnen de gelederen van DSV en is eigenlijk iemand die je altijd “ergens voor kunt vragen”.
Als leider en vlagger van de A 1 mocht hij onlangs nog het kampioenschap van dit team vieren om vervolgens weer op zondagmorgen de vlag te hanteren bij het tweede team van de senioren. Loten verkopen voor de wedstrijdmand en koffie verzorgen tijdens de rust, Gerard doet het allemaal. Een zeer hartelijk applaus viel hem, in bijzijn van zijn ouders, ten deel en alle aanwezigen gunden hem deze uitverkiezing ten volle.

Voorzitter Jos van Raaij wilde het niet meer hebben over het vierde veld, maar toonde zich wel verheugd over andere positieve ontwikkelingen, zoals de handhaving van de complete technische staf bij zowel junioren als senioren. Na de bouw van de fraaie kleedlokalen even pas op de plaats, maar de ideeën voor de aanpassing van de kantine komen al opborrelen.
Tonny Goossens wordt bestuurslid ad interim en zal zich bezig gaan houden met de kantineaangelegenheden. Het enthousiaste damesteam geeft de club nog een extra dimensie en het wachten is nu op de eerste overwinning.
Helaas kon “mister DSV”, Gerrit Sommers, niet aanwezig zijn, maar DSV groet hem vanaf deze plaats!

(foto's volgen zsm)