Onze vrijwilligers vinden geregeld kleding in de kleedkamers van DSV.
Verzoek aan de leiders en leden om hier extra aandacht aan te besteden !!

Het Bestuur