Onze vrijwilligers vinden geregeld kleding in de kleedkamers van DSV. Deze hangen in het halletje richting de velden.
Tot eind februari heeft u de mogelijkheid om te kijken of er spullen tussenhangen die u of uw kind missen. Hierna gaat alles naar de kledingcontainer of een ander goed doel.
Verzoek aan de leiders en leden om hier extra aandacht aan te besteden !!

Het Bestuur