We zijn met spoed op zoek naar een wedstrijdcoordinator voor de senioren.

Chris Arts heeft dit 2,5 jaar gedaan. Hij is nu ook voorzitter en deze duo taak begint te knellen. Vandaar de vraag wie deze taak binnen DSV wil gaan doen. Het vergt gemiddeld ongeveer 2 uur per dag. De ene dag wat meer en de andere dag wat minder. Je hebt contact met de Knvb en partners, zoals de redactie van de krant. Je bent aanspreekpunt voor de 10 seniorenteams en zorgt ervoor dat de wedstrijden gespeeld worden op papier. Je bent ook aanspreekpunt voor de leiders van elk team op de donderdagavond van 22 tot 22.45 uur. Je hebt veel contact per mail/app met vele andere wedstrijdcoordinatoren. Het is een bezige taak maar je hebt veel leuke en fijne sociale contacten. Je hebt een prachtig netwerk. Ken je iemand dan horen we dat graag.

Het bestuur.
Namens deze vz Chris Arts