Natuurlijk realiseren wij ons dat het nieuws rond corona nu
prioriteit heeft, maar in de week van de herdenkingen kan
de voetbalwereld op een nieuwe manier kijken naar haar
eigen oorlogsgeschiedenis. Juist in de tijd dat er geen 
normale sport en geen normale herdenkingen zijn.
Daarom herdenken wij vanavond onze overleden leden in de 2e WO.
T Goossens
B vd Vorle
J Smolders

Het Bestuur