DSV als vereniging ontwikkeld gestaag door en wordt op alle niveaus steeds groter en groter. Er is sprake van een steeds verder gaande noodzakelijke professionalisering. De club is niet alleen groot qua aantal leden en groot qua enthousiaste inzet van de vele betrokken vrijwilligers maar zeker ook groot qua voetbaltechnische ontwikkelingen die er ondertussen met name in de jeugdafdeling van de club waar te nemen is. De voetballers worden steeds beter!
Ook binnen de Technische commissie is de verdergaande professionalisering duidelijk merkbaar zeker ook door de aanstelling van de Technische jeugdcoördinator.

De trainers en de begeleiders van het eerste en tweede elftal hebben het afgelopen seizoen uitstekend gefunctioneerd. Er is bij beide teams hard gewerkt aan de voetbaltechnische en mentale aspecten van de selectievoetballers op een betrokken gepassioneerde wijze. Iedereen had natuurlijk gehoopt op een kampioenschap van het eerste elftal maar de voetbaltechnische, tactische maar vooral de mentale ontwikkeling van deze groep selectiespelers is nog niet zover. Er is nu wel zeker sprake is van een gezonde onderlinge concurrentie in de groep van selectiespelers. Dat maakt spelers nog steeds per definitie beter. We zijn benieuwd waar dit naar toe gaat.
Daarnaast is er opnieuw gekeken naar de samenstelling van het derde elftal voor het komende seizoen waarin nu spelers ‘geplukt’ kunnen worden, indien nodig, voor de 2 hoogste senioren teams.
Door dit derde elftal blijven jongere spelers, ook spelers die overkomen vanuit de jeugdafdeling, die het selectieniveau niet halen, door deze mogelijkheid om te spelen in dit derde, ook enigszins prestatiegerichte, elftal, aan de club verbonden. Dat is voor de vereniging belangrijk.

Ook binnen de jeugdafdeling is het wederom een intensief en fantastisch voetbaljaar geweest met als bijzonder resultaat een kampioen in de eerste klasse. Dat is in de historie van DSV nog nooit gebeurd. Een unicum!

Een aantal voetbaltechnische zaken werden het afgelopen seizoen bij de jeugdafdeling van DSV gerealiseerd

1. De periodisering van de F en E jeugd m.b.v. de nieuwe opzet waarin de trainers meer zelf actief trainingen gaven. Dit vond plaats op 3 avonden gedurende het afgelopen seizoen.
Deze E en F periodisering werd volledig uitgewerkt van draaiboek tot presentaties en gedurende de wekelijkse veldtrainingen ingeoefend.

2. De periodisering van D-jeugd voor de eerste keer. Gedurende 3 avonden het afgelopen werd het principe van het geperiodiseerd trainen bij de D-jeugd ingeoefend. Deze D periodisering werd ook volledig uitgewerkt van draaiboek tot presentaties.

3. Er is een start gemaakt met grotere F en E selecties van 16-18 spelers. 2 teams worden daarbij tegelijkertijd getraind door minimaal 3 trainers. Ervaren senior trainers coachen daarbij de jonge onervaren jeugdspelers trainers, immers deze hebben we in de toekomst hard nodig! Dit is zeer goed verlopen maar kan natuurlijk altijd nog beter. Dit is dan ook een van de speerpunten voor het komende seizoen.

4.De spelersrapporten voor alle spelers per leeftijdsgroep werden volledig uitgewerkt. Per speler per leeftijdsgroep werd er op het einde van het seizoen een beoordelingsformulier ingevuld om m.b.v. deze formulieren de indeling van het nieuwe seizoen beter te laten verlopen. Dit formulier wordt ook gebruikt om de voetbaltechnische golfbewegingen binnen DSV te kunnen analyseren. Deze gegevens worden het komende seizoen ingevoerd in een database (is in ontwikkeling). Er is ook een keepersbeoordelingsformulier ontworpen.

5. Zes keer is tijdens het afgelopen seizoen een vakinhoudelijk overleg geweest met alle selectietrainers. Tijdens dit overleg werd de voetbaltechnische rode draad binnen de vereniging besproken. Tevens zijn hier zaken als wedstrijdbesprekingen, warming-up, trainingsovergangen tussen leeftijdsgroepen, doorschuiven van spelers na de winterstop naar een ander elftal aan de orde geweest.

6. Er is ook een start gemaakt met het bilateraal overleg tussen selectietrainers.

7. Voor alle leeftijdsgroepen A tot en met F is er een technisch informatieboek gemaakt waarin alle leeftijdsspecifieke zaken instaan zoals leeftijdspecieke eigenschappen van de speler, hoe moet er worden getraind en hoe niet, keeperstrainingen, conditietrainingen, oefenstof, enz. enz.

8. Er is ook per leeftijdsgroep een structuurplan geschreven. Hierin vind je zaken als hoe om te gaan met doorschuiven van spelers tijdens het seizoen, de wedstrijdvoorbereiding, de wedstrijdbespreking, de opstelling en het wisselbeleid, het onderling lenen van spelers, het selectiebeleid, de keeperstrainingen enz. enz.

Naast de voetbaltechnische zaken is er ook gewerkt aan het maken van een jaarkalender met alle acties die er binnen alle commissies kunnen plaatsvinden. Deze jaarkalender is inmiddels op de DSV-site geplaatst. Zo kun je per maand zien welke acties er per commissie gedaan moeten worden.
Dit is inmiddels ook al live op de site te zien voor de vergaderkalender. Je kunt dus tijdens het gehele jaar zien welke activiteiten er in de kantine of daarbuiten plaatsvinden.

Tot zover, veel voetbalplezier tijdens het nieuwe seizoen!!!

De Technische Commissie