Het laatste seizoen hebben we veel problemen gehad met het invullen van kantinediensten. Het kwam teveel voor dat mensen die voor een bepaalde dienst waren ingedeeld, net van tevoren afbelden of gewoon niet op kwamen dagen, waardoor de barcommissie op het laatste moment nog een vervangende dienst moest zien te regelen en als dit niet lukte genoodzaakt was alleen de kantinedienst te draaien met alle gevolgen van dien. Ook bleken opgelegde boetes niet betaald te worden.
Het bestuur heeft daarom als volgt besloten. Samen met de contributie wordt de voorgestelde boete van €40- samen met de contributie geïnd. Dit bedrag wordt terugbetaald als betreffend lid, of ouder van een jeugdlid, zijn/haar dienst draait. Degene die niet op komen dagen krijgen deze boete dus niet terugbetaald. Uiteraard betreft deze “verhoging” alleen voor diegene die ingepland worden voor een kantinedienst.
We zullen ervoor zorgen dat in het nieuwe seizoen, het kantinedienstrooster duidelijk op de DSV site geplaatst zal worden.
Wij hopen dat jullie voor dit besluit begrip op kunnen brengen.

Het bestuur.