Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat we met elkaar hebben gesproken over een pannaveld of groot kunstgrasveld voor DSV.  

In een algemene ledenvergadering werd toen besloten om te gaan voor een groot kunstgrasveld. Deze keuze werd vooral gemaakt omdat in informele gesprekken met het bestuur van de gemeente alle seinen op groen stonden. Als bestuur wilden we niet opnieuw dit traject ingaan, waar op het eind gesteld zou worden: helaas maar er zijn geen financiën! Ontelbare gesprekken zijn door ons - bestuur aangevuld met Tars v..d broek - gevoerd met gemeentebestuur, wethouders, ambtenaren, gemeenteraadsleden, fractievertegenwoordigers, andere clubs, KNVB en vele andere partners. Met altijd de toezegging dat het goed zou komen voor DSV. Maar helaas is het toch een politiek beladen proces geworden. Diverse raadsvergaderingen en besluiten verder is in november 2020 in een raadsvergadering uiteindelijk gesteld dat hetrapport van een ingesteld onderzoek gevolgd zou gaan worden. Op nadrukkelijk verzoek van ons is dit besluit ons per brief door het gemeentebestuur in maart jongstleden medegedeeld. Daarin staat vermeld dat er geen kunstgrasveld voor DSV gaat komen. Als bestuur zijn we super teleurgesteld zeker gezien de vele inspanningen en concrete toezeggingen. We willen iedereen super bedanken die zich hiervoor hebben ingespannen. Een waardevol proces met uiteindelijk een slecht resultaat. Dit was de 3e poging van DSV en gezien de brief zal het hier voorlopig bij blijven. We blijven natuurlijk wel alert op de start van de nieuwe gemeente. We gaan ervanuit dat een grotere gemeente ook nieuwe kansen gaat geven. We willen toch positief blijven. Gezien de tijdspanne en Corona wilden we niet wachten op de algemene ledenvergadering, maar al deze informatie jullie nu doen toekomen.  

Zie de brief als bijlage.

Groet
Bestuur DSV