Nu veld 3 helemaal vernieuwd is, en gebruikt wordt als wedstrijdveld graag aandacht voor het volgende;
Maak voor de looproute naar (trainings)veld 4 en 5 gebruik van de pad buitenom de veldafscheiding van veld 3.
Dus niet dwars over veld 3 !!!, hiermee voorkomen we dat er weer een looppad ontstaat op veld 3.
Daarmee houden we een goed speelveld voor de wedstrijden.
Graag iedereen aandacht hiervoor, trainers attendeer spelers hierop indiennodig.

De Beheer commissie.