Geachte Leden van DSV
DSV heeft in de achterliggende periode gekeken of het mogelijk is om op veld 2 een multifunctioneel sportveld aan te leggen. Met dit veld  krijgen we als club de mogelijkheid om op kunstgras te trainen en te voetballen. Aan de aanleg van dit veld zitten een aantal voordelen maar ook een aantal nadelen. Genoeg reden om u als lid van DSV te raadplegen alvorens een definitief besluit te nemen.
Het bestuur van DSV wil jullie dan ook met nadruk vragen onderstaand stuk goed te lezen en dan vooral aanwezig te zijn op de ledenvergadering van 26 september aanstaande.
Een zeer belangrijk moment waar we jullie mening willen weten. Dit omdat we er zeker van willen zijn dat er binnen DSV voldoende draagvlak is voor dit prachtige initiatief.


Een stukje historie.
In 2017 ontstond bij DSV en dan met name de club van 50, het idee om een pannaveldje te realiseren op sportpark de Laan. Een pannaveldje met afmetingen van 10 bij 5 meter met een hekwerk eromheen.
Het bestuur van DSV juichte het plan toe, maar zag liever een kunstgrasveld van ruimere afmetingen, zodat het niet alleen voor voetbal gebruikt kan worden. Inmiddels is dit plan door de werkgroep MF verder uitgewerkt. De werkgroep bestaat uit leden van de club van 50 en bestuur DSV en specialisten.
Voorgesteld wordt een Multifunctioneel Sportveld aan te leggen van 42 bij 29 meter. DSV ziet in de realisering van het veld een mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden meer te trainen en teams beter voor te bereiden om op kunstgrasvelden wedstrijden te spelen. Bovendien kunnen de jongere categorieën op het veld ook hun wedstrijden spelen.
Steun vanuit de gemeente
Voor de realisatie is de steun van de gemeente noodzakelijk om het financiële plaatje rond te krijgen.  DSV zal derhalve een aanvraag ingedienen bij de gemeente onder noemer van Vitale Kernen omdat het veld een extra impuls is voor de leefbaarheid van de kernen van Sint Anthonis en Ledeacker. De insteek van gemeente daarbij is dat het veld een openbaar karakter krijgt.
Openbaar betekent dus voor iedereen toegankelijk, 7 dagen in de week. De belijning wordt zodanig aangepast dat er meerdere sporten op beoefend kunnen worden.
Dat zorgt ervoor dat diverse groepen, verenigingen, buurten, sportclubs en vriendengroepen gebruik kunnen maken van dit veld. Dorpsactiviteiten van Ledeacker en Sint Anthonis kunnen hier gestalte krijgen en ook basisonderwijs en Buitenschoolse opvang kunnen hierop volop bewegen.
Het belangrijkste doel van de gemeente is het stimuleren van sporten en bewegen bij zowel jong als oud, als bijdrage aan een gezonde levensstijl. Daarnaast verbindt sporten mensen met elkaar, hetgeen de vitaliteit van de kernen ten goede komt, zeker in een tijd waarin het 'individualisme' lijkt toe te nemen.
 
In samenwerking met iedereen zal er een rooster gemaakt gaan worden, waarbij wordt gewaarborgd dat er voldoende tijd zal resteren voor vrij gebruik door met name kinderen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand van zaken tot op dit moment
Bij dit hele proces zijn er meerdere partijen betrokken die elk vanuit hun eigen standpunt naar dit initiatief kijken. De status hiervan:
Er is overleg geweest met belanghebbende verenigingen op 4 juni 2018. Daar zijn geen echte bezwaren uit naar voren gekomen.
Er is akkoord met bestuur van het pinkstertoernooi.
De club van 50 heeft in een ledenvergadering -  eind augustus - akkoord gegeven.
De gemeente staat achter het initiatief en wacht op een definitieve aanvraag vanuit DSV
De financiën
De totale kosten van het plan bedragen                        €  98.000
De bijdrage van de club van 50 bedraagt                      €  12.000
De gemeente Sint Anthonis draagt bij                           €  86.000
Daarbij voert DSV  aanvullende werkzaamheden uit ter waarde van circa  €  12.500  
De jaarlijkse kosten voor onderhoud liggen rond de € 4.500
Toetsing van het draagvlak
Er bereiken ons geluiden dat er binnen DSV leden zijn die bezwaren hebben tegen de realisering van het multifunctioneel sportveld. Deze zijn vooral gebaseerd op de locatie –direct achter de kantine op veld 2-, het openbaar gebruik en de toegankelijkheid voor iedereen met de daarbij behorende risico’s. Ook zou het veld niet echt bijdragen aan de ontwikkeling van DSV als voetbalclub.
Daarnaast willen deze leden dat er echte stappen worden gezet in de richting van de gemeente voor een groot kunstgrasveld. Ook daar willen we graag weten hoe u als lid in staat. De helft van Nederland is tegen kunstgras gezien mogelijke - geheel niet aangetoonde –gezondheidsrisico´s. De gemeente Sint Anthonis is een van de weinige gemeente in de verre omstreken die geen kunstgras heeft. Teams kunnen ook niet in de omgeving terecht omdat andere clubs niet direct thuis geven oftewel vol zitten. De behoefte is blijkbaar groot naar kunstgras in de gemeente en dus bij DSV.
Uw mening telt
Voldoende voors en tegens om te kijken of er voldoende draagvlak binnen DSV is alvorens wij het licht op groen zetten.  Wij vragen daarom iedereen om aanwezig te zijn op de jaarvergadering op 26 september. Lukt dat niet dan kunt u ook via de bekende kanalen als mail naar de club reageren. Of spreek bestuursleden aan en geef uw mening hierover.