Door de nieuwe coronaregels gaan er zaken veranderen

Het volgende gaat anders worden van 29 september tot 20 oktober

  • Kantine is dicht.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan, alleen chauffeurs van uitspelende clubs.
  • Ook geen toeschouwers langs de lijn bij trainingen.
Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Het Bestuur