De notulen van de onlangs gehouden jaarvergadering