Wie o wie kan ons komen versterken?

Wij zoeken....

Ondersteuners die waar de nood hoog is benaderd mogen worden om bij te springen, dit kan zijn op ondersteunen met trainen, om bijvoorbeeld elkaar te sterken of zaken in ander perspectief zetten, maar kan ook zijn als een team een leider mist of wat dat ook....de vragen zullen dan op een app verschijnen zodat je kunt inspringen waar je kunt en wilt, Hiermee willen we het niveau borgen, maar daarnaast ook de bezetting op teams en uiteraard weer de leden, en de betrokkenheid vergroten door het Samen doen gevoel! Heren leiders/trainers...Wie zou hierin wat kunnen en willen betekenen...?
 
Interesse?

Stuur een berichtje naar:
Patrick Vonk 0622397679
John Beenhakker 0625762340