DSV en Excellent zitten met betrekking tot het meisjes- en vrouwenvoetbal in eenzelfde schuitje. Beide verenigingen willen hun krachten bundelen.

Besturen is vooruitzien! De termijn van vooruitzien kan dagen, maanden of zelfs jaren zijn. DSV en Excellent zitten met betrekking tot het meisjes- vrouwenvoetbal in eenzelfde schuitje. Beide verenigingen kunnen namelijk geen volledige meisjes-vrouwenafdeling opgezet krijgen. Bij DSV ontbreekt het aan een damesafdeling, senioren, en Excellent krijgt de meisjesafdeling, jeugd, niet van de grond. Dit terwijl het vrouwenvoetbal al jaren een van de snelst groeiende sporten in Nederland is.

Het idee is opgevat om de krachten te bundelen. De laatste maanden zijn er al enkele bijeenkomsten geweest waar is gesproken over de mogelijkheden om elkaar te gaan versterken. Hierbij zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Van totale integratie op korte termijn tot een voorzichtige stapsgewijze toenadering op de langere termijn.Echter bij navraag hebben we geleerd dat de basis nog  niet voldoende is om nu al helemaal te integreren: trainen en voetballen bij de buren, gemixte teams, groen/oranje tenues etc. Die gedachte heeft tijd nodig. Deze wens wordt gerespecteerd natuurlijk.

Voorlopig gaan we de contacten verdiepen, daar waar nodig samenwerken en samen activitetiten opzetten. We zien op de langere termijn geen oplossing voor het meisjes- en vrouwenvoetbal zonder de samenwerking tussen onze verenigingen te intensiveren. In de directe omgeving zijn er enkele stevige vrouwenvoetbalblokken. En alleen met samenwerking kunnen we ons daar tussen wringen en standhouden. We denken om een vrouwenvoetbalafdeling op te zetten bestaande uit voetbalsters van meerdere gemeente dorpen. We verwachten voldoende junioren en senioren vrouwen geïnteresseerd te krijgen, zodat we op meeredere niveaus en leeftijdcategorieën kunnen gaan voetballen. Dit is nu nog een utopie. Echter binnen niet al te lange termijn hopen we stappen te kunnen zetten.

De eerste stap is het opzetten van een gezamenlijke vrouwencommissie die zich gaat bezighouden met werving en bekendmaking. Enthousiastelingen die hieraan mee willen werken, meld je aan!!!

We houden jullie op de hoogte,

Jeroen Willems – voorzitter DSV
Jos Rutten – voorzitter Excellent