Zoals beloofd heeft Sem Creemers afgelopen zaterdag tijdens de Nationale Voetbaldag alsnog zijn prijs in ontvangst mogen nemen

Sem was diegene die de meeste loten had verkocht voor de Grote Clubactie.
Hij verkocht er maar liefst 39.
Het totale opgehaalde bedrag was € 257,80.
Ook kreeg hij een oorkonde namens de Grote Clubactie overhandigd.
Sem hartelijk dank voor je inzet.

Het Bestuur