Rabobank bedankt!!!
 


Wat een leuke uitslag van de Rabo ClubSupport 2020.
Maar liefst  € 1.388,72 wordt naar DSV overgemaakt.
D.S.V. bedankt iedereen die op ons heeft gestemd.
Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.
Open onderstaande film/link van de Rabobank 
https://www.rabo-clubsupport.nl/land-van-cuijk-maasduinen/resultaten/details/105063-sportvereniging-dsv?hash=2R6NdER2