Een aantal weken geleden heeft DSV zondag's een bezoek gekregen van een KNVB waarnemer.

Deze heeft een aantal onjuistheden geconstateerd gedurende de tijd dat hij bij DSV aanwezig was. Zo werd gerapporteerd dat er tijdens de wedstrijd van DSV 1 alcohol werd gedronken in plastic glazen achter de boarding en niet op het terras. Zoals iedereen weet of hoort te weten is dit NIET toegestaan. Als je een biertje wilt drinken mag dat uiteraard maar dan wel op het terras, achter de afbakening! Daarnaast zouden er tijdens de wedstrijd toeschouwers voor en achter de boarding hebben gestaan, wat ook niet toegestaan is.Ook dit is bekend bij de meesten en NIET toegestaan.
Het is nu als aandachtspunt meegegeven door de KNVB aan het bestuur maar bij een volgende keer volgen er maatregelen voor de club. Dat willen we uiteraard niet en dus het verzoek aan iedere, zeer welkome, toeschouwer om zich aan deze 'regeltjes' te houden.

Bestuur DSV