De velden hebben of krijgen allemaal een grote onderhoudsbeurt. 

Dit betekent dat er niet meer op de velden mag worden gevoetbald vanaf nu. Verzoek aan alle leiders om dit aan hun teams door te geven.

Het Bestuur