Graag verzoek ik een ieder die loten verkocht heeft, de verkochte loten met het geld bij de desbetreffende leider in te leveren. Het kan evt. ook bij ondergetekende ingeleverd worden. Het verkopen van loten gaat nog normaal door, deze stopt pas op 11 december a.s.

Dank voor jullie medewerking.

Jos van Raaij
voorzitter