Op veld 3 mag vanaf heden niet meer worden getraind tot 15 Januari 2010.
t.z.t. wordt bekeken of veld 3 weer geschikt is om op te trainen.

Graag in overleg met de andere trainers op veld 4 en 2 trainen.

Beheer