Op veld 3 mag vanavond niet worden getraind.

Graag in overleg met de andere trainers op veld 4 en 2 trainen.

Beheer