Op veld 3 en 4 mag vanavond niet worden getraind.

Graag in overleg met de andere trainers op veld 2 trainen.

Beheer