Ondanks het feit dat Corona ons het voetballen onmogelijk heeft gemaakt zijn er toch een aantal zaken die we graag met jullie willen delen. Het gaat dan om zaken die normaal aan het einde van het seizoen op de agenda staan. 
De teamindeling voor komend seizoen staat in de steigers. Momenteel hebben we een opzet gemaakt van het aantal teams per categorie en ook een voorlopige indeling. Via de leiders zal er gevraagd worden wie er mogelijk volgend seizoen wil stoppen. Met dezelfde leiders zal ook naar de indeling gekeken worden om tot een definitieve en passende indeling te komen. Wanneer dit alles klaar is en we dit gaan communiceren is momenteel nog niet duidelijk. Hier komen we later op terug. 
Gelijktijdig gaan we ook kijken hoe we de leiders en trainers gaan invullen. Wil je een rol als vrijwilliger bij de jeugd gaan vervullen dan neem contact op met DSV. 
Het F-kamp en D/E-kamp staat momenteel in de ijskast. Dit betekent dat we hier afhankelijk zijn van beslissingen vanuit de overheid. Staat de overheid het organiseren van deze activiteiten toe dan gaan we kijken hoe we dit kunnen organiseren.  Ook hier houden we jullie zo goed als mogelijk op de hoogte. 
Ook zal de kleding ingeleverd moeten worden. Met alle maatregelen ten aanzien van Corona die op dit moment gelden gaan we hier geen haast mee maken. De verwachting is dat we dit eind mei ergens gaan organiseren.