Corona en kunstgrasveld

Corona

Helaas, maar begrijpelijk heeft het kabinet besloten om de lockdown te verlengen naar 9 februari 2021. Dat betekent dat onze senioren nog altijd niet mogen voetballen. Wel mag op 1,5 m met max 2 personen gevoetbald worden. Een training op die manier vonden wij als bestuur niet haalbaar en verantwoordelijk ten opzichte van de samenleving. Als 2 leden i.v.m. gezondheid een balletje willen trappen op het veld op 1.5 meter, is het sportpark daarvoor geopend dan wel kan worden geopend overdag. Dus er wordt geen extra verlichting daarvoor ontstoken. Hopelijk dat we na 9-2 beter nieuws kunnen melden. Sint Anthonis staat op dit moment zeer hoog in het aantal besmettingen, dus let op elkaar en houdt rekening met je familie.  

Kunstgrasveld

Op 14 januari jongstleden werden we verrast door een mededeling van de gemeente in een commissie vergadering m.b.t. de aanvraag voor kunstgras van DSV. Aldus geen kunstgrasveld voor DSV. Dat is gisteren, 28-1, ook zo besloten in de raadsvergadering. De belangrijkste reden is dat men o.a. uit gaat van de gestelde norm door de KNVB en niet met de realtime cijfers van de club. En daarnaast speelt het financiële plaatje van kunstgras t.o.v. natuurgras een rol. Kunstgras valt in aanleg duurder uit. Uiterst teleurstellend besluit wat nu is genomen.
Als voetbalclub stonden we klaar bij de start van het proces vitale kernen met de aanvraag van een klein panna- / kunstgras-veld op het sportpark. Niet iedereen zag dat zitten omdat een groot kunstgrasveld noodzakelijker was. Uiteindelijk werd in een ledenvergadering voor de aanvraag voor een groot kunstgrasveld gekozen. Vooral ook omdat de gemeente, vooraf, het een goed en zeker haalbaar idee vond. We verdeelden zo de kosten van het project vitale kernen in de aanvraag kunstgrasveld. Een win/win situatie voor de gemeente. Met inzet van ons als bestuur en enkele ondersteuners zijn er vele gesprekken gevoerd met de gemeente en gemeenteraadsleden. Met steeds de op voorhand gemaakte afspraak dat het niet zou afketsen op financiën. En helaas wat is nu het besluit? Dat het te duur lijkt te zijn!
Een illusie armer en DSV blijft vooralsnog, onterecht, met lege handen achter. Het bestuur is niet op haar handjes blijven zitten en is achter de schermen bezig met trajecten als LED verlichting, renovatie veld 2 en een panna veld. Dit alles binnen de financiële beperkte mogelijkheden. Maar we willen denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. We houden jullie verder op de hoogte.  

Maar bovenal staat nu ieders gezondheid voorop en kunnen we snel weer voetballen. De velden liggen er gelukkig nog prima bij.  

Voorzitter Chris Arts