Alle velden worden/zijn ingezaaid.
Vanaf maandag 11 juni is het sportpark dus gesloten!!!

Het Bestuur