De indeling van de velden en kleedlokalen voor het nieuwe seizoen