Zoals iedereen die vorige week in de kantine op sportpark "de Laan" is geweest heeft kunnen zien is er een begin gemaakt met de verbouwing van de kantine.
Er is begonnen met de bouw van een nieuwe bestuurskamer waardoor er meer ruimte komt voor de keuken.