​In de afgelopen ledenvergadering is toestemming gevraagd voor een contributieverhoging.

De aanwezige leden hebben hier unaniem hun toestemming voor gegeven. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.De contributie is reeds geïnd.
 
Bestuur sv DSV