De dorpsraad van Sint Tunnis wil een bredere vertegenwoordiging aan de dorpsraadtafel om een sterkere stem door te laten klinken richting de gemeente. Op deze wijze willen ze de slagvaardigheid in het concreet aanpakken van de leefbaarheid in Sint Tunnis flink vergroten.

Daarom wil de dorpsraad graag een vertegenwoordiger van DSV.

Indien U DSV graag wilt vertegenwoordigen in de dorpsraad dan graag contact opnemen met

Peter Adriaans
secretaris van DSV
tel. 0485 – 381244